El Jutjat Contenciós-Administratiu Nº 2 de Logronyo estima el recurs presentat vers una multa de tràfic per conduir amb el mòbil a la mà sense parlar. Es basa la Sentència en que “El verb UTILITZAR significa aprofitar-se d’alguna cosa, el que implica necessàriament, si ens estem referint a la utilització de dispositius mòbils, que aquests s’utilitzin, s’aprofitin, es a dir, que efectivament s’utilitzin per la funció que els hi és pròpia: comunicar-se”.

 

Per això, considera que “Portar el telèfon mòbil a la mà no es una conducta típica doncs no implica utilització ni molt menys desatenció a la conducció”.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres.