Qualsevol dels advocats a Sabadell amb despatx com nosaltres, ja en la primera visita et preguntaran per la documentació relacionada amb el difunt i la seva herència. Per això, és fonamental que abans d’iniciar el procés de recerca d’un lletrat especialitzat en successions et facis amb certs documents oficials. Aquest pas no és obligatori, però sí aconsellable ja que com més dades facilitis a l’advocat en qüestió, més afinat serà l’anàlisi de el cas.

Fes-te amb el certificat d’últimes voluntats

Aquest és el primer pas: acudir al Registre Oficial d’Actes d’Últimes Voluntats, que és la institució pública a què s’ha d’anar per corroborar si el difunt va fer o no testament, i en el cas que si saber on se situa.

A partir d’aquest certificat es pot saber en quina notaria exactament és el testament en qüestió: estan obligats a donar-te una còpia de la mateixa només en el cas que puguis documentar el teu parentiu o que ets hereu del recentment difunt.

Certificats de béns a nom de la víctima

És molt recomanable també fer-te amb tots aquells certificats, factures, contractes … que justifiquin l’existència de propietats o un altre tipus de béns a nom del familiar difunt, com ara comptes bancaris, accions, habitatges al seu nom …

Al menys nosaltres, en Dorinda Aventín & Albert Panabera, amb tots aquests documents, podrem saber amb exactitud tot el caudal hereditari, així com la quantitat d’hereus i el seu grau de relació familiar.

Per norma general, com més béns i propietats hi hagi i major quantitat d’hereus a repartir, més possibilitats hi ha que s’encalli el procés. Sobretot si hi ha conflicte d’interessos entre ells, cosa de la qual també hauràs d’informar a l’advocat especialitzat perquè ho valori a l’hora d’avaluar el procediment.

Si estàs en una situació semblant no et preocupis, nosaltres t’ajudem. Porta tota la documentació esmentada en el post i nosaltres ens encarregarem de tota la resta!