L’il·lustre col·legi d’advocats de Lleida és la prestigiosa institució que agrupa tots aquells que, com nosaltres, havent aconseguit la necessària titulació universitària en dret, fan la seva feina com a juristes i tenen despatx propi dins d’aquesta província. T’expliquem més:

Institució centenària

El Col·legi és una agrupació centenària molt present en la vida pública, sent un actor fonamental en l’evolució social i cultural d’aquests territoris catalans. Actualment la seva antiga seu central, està a la mateixa capital de província, a Lleida ciutat, però també té quatre filials ubicades a la Seu d’Urgell, Balaguer, Cervera, i Tremp, a més de múltiples delegacions.

Les seves funcions

pel que fa a l’advocacia, el Col·legi té com a principal objectiu protegir el gremi perquè la professió s’exerceixi sempre amb la màxima dignitat, llibertat i que es compleixin en tot moment els principis de bona pràctica i la deontologia que la regulen a dia de avui.

Pel que fa a la societat civil, la institució promociona l’activitat del dret a totes les possibilitats de l’activitat social actual. I de forma molt concreta, en relació directa a tots i cadascun dels ciutadans de Lleida per garantir-los el dret essencial a la seva

defensa en qualsevol procés i l’escrupolós respecte dels seus drets fonamentals.

Garanteix la defensa de qualsevol ciutadà

El Col·legi d’Advocacia de Lleida garanteix l’assistència jurídica gratuïta i d’assistència a qualsevol individu detingut mitjançant els populars torns d’ofici.

Organització

El Col·legi està presidit per una Junta de Govern, de la qual està al front un degà o degana i l’Assemblea dels col·legiats. Tant el govern com el deganat són seleccionats per tots els col·legiats que formen la institució cada quatre anys, com passa amb el poder executiu i legislatiu. La Junta serà després qui nombra als delegats de cadascuna de les seus disseminades per Lleida.

Lògicament, els professionals que formem el nostre prestigiós bufet, Dorinda Aventín & Albert Panabera, formem part de la institució des del primer dia que vam obrir el despatx … Una altra raó més per contractar-nos!