POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE 
 2. INFORMACIÓ NECESSARIA I ACTUALITZADA
 3. INFORMACIÓ GENERAL: DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
 4. INFORMACIÓ DETALLADA DELS TRACTAMENTS REALITZATS PER DORINDA AVENTÍN & ALBERT PANABERA
 5. EXERCICI DELS SEUS DRETS
 6. COOKIES
 7. MESURES DE SEGURETAT
 8. MENORS

 

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Dorinda Aventín domiciliada a Passatge Loarre Nº5, 3ºA de MONSÓ, amb NIF 73198460-V, i telèfon 973243299 (des d’ara, “Dorinda Aventín & Albert Panabera”) és la responsable del tractament de les seves dades personals. En la present política de privacitat es facilita la informació sobre el ús que realitzarà Dorinda Aventín & Albert Panabera de les seves dades personals en la seva condició d’usuari de la web (la «Web»).

 

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que l’assisteixen en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). Si té qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades personals, contacti amb Dorinda Aventín & Albert Panabera en la següent direcció: administracion@dorindaaventin.com.

 

Així mateix, l’informem que el Grup Dorinda Aventín & Albert Panabera (al qual pertany Dorinda Aventín & Albert Panabera) compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb qui es podrà posar en contacte a través de la següent direcció: administracion@dorindaaventin.com.

 

2. INFORMACIÓ NECESSARIA I ACTUALITZADA

Tots els camps que apareixen senyalats amb un asterisc (*) en els formularis de la Web seran d’obligat emplenament, de tal manera que la omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que es puguin facilitar els serveis o informació sol·licitada.  

Haurà de proporcionar informació verídica, per a que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, haurà de comunicar a Dorinda Aventín & Albert Panabera a la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a la direcció: administracion@dorindaaventin.com

Així mateix, al fer “clic” en el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els citats formularis, declara que la informació i les dades que en ells han facilitat són exactes i veraços.  

 

3. INFORMACIÓ GENERAL: DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓN CONTINUDA EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En la present política de privacitat trobarà una taula identificant, per cada un dels diferents tractaments de dades realitzats per Dorinda Aventín & Albert Panabera, la següent informació:

Les finalitats del tractament de les seves dades personals, això és, el motiu pel qual Dorinda Aventín & Albert Panabera tracta les seves dades personals.

Les bases legals que permetin el tractament de les seves dades per part de Dorinda Aventín & Albert Panabera per cada una de les finalitats indicades.

La possible comunicació de les seves a dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquests efectes, l’informem que no cedim les seves dades personals a tercers llevat que existeixi una obligació legal. Per altra part, podran tenir accés a les seves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de Serveis que accedeixin a les seves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia. En la taula que figura a continuació s’indicaran, en el seu cas, aquells altres sectors als que es dediquin altres possibles prestadors de Serveis de Dorinda Aventín & Albert Panabera que hagin d’accedir a les seves dades personals.

L’informem que pot sol·licitar major detall d’informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a la direcció: administracion@dorindaaventin.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris que voldria informació.

La existència de potencials transferències internacionals de dades. En cas que volgués sol·licitar una copia de les clàusules contractuals referides en la taula a sota indicada, si-us-plau, posis en contacte amb Dorinda Aventín & Albert Panabera en el següent correu electrònic per cursar la seva petició: administracion@dorindaaventin.com.

El termini de conservació de les dades que ens faciliti. Així mateix, l’informem que les seves dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis que resultin de la legislació aplicable.  

 

 

4. INFORMACIÓ DETALLADA DELS TRACTAMENTS REALITZATS PER DORINDA AVENTIN & ALBERT PANABERA

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE LEGAL      

DESTINATARIS             

TRANSFERENCIES INTERNACIONALS  

TERMINI DE CONSERVACIÓ

 

 • Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta.
 • Interès legítim de Dorinda Aventín & Albert Panabera per atendre als requeriments d’informació a través de la Web.
 • Les seves dades romandran actives en la base de dades de candidats de Dorinda Aventín & Albert Panabera durant 3 anys a comptar des de que vostè va facilitar el seu currículum a Dorinda Aventín & Albert Panabera. Una vegada es compleixi aquest termini podria ser d’aplicació de bloqueig imposat per la legislació.
 • Gestionar la seva subscripció al Blog de Dorinda Aventín & Albert Panabera del Grup identificada en el formulari de registre.
 • Gestionar el seu registre i comentaris que faciliti en el blog.
 • Relació contractual per a la prestació del servei sol·licitat, tot i així quan el mateix tingui el caràcter de gratuïtat.
 • Durant tres anys des de l’última interacció amb Dorinda Aventín & Albert Panabera o fins que manifesti la seva voluntat de no continuar subscrit al blog (el que succeeixi abans).

 

5. EXERCICI DELS SEUS DRETS

L’Informem que podrà exercir els següents drets:

 

 • Dret d’accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament realitzades amb elles:
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan la exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les seves dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions:
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui la relació contractual o el consentiment.
 • Dret de oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui l’interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les seves dades llevat que tinguem un interès legítim imperiós o per la formulació, el exercici o la defensa de reclamacions;
 • Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

 

Podrà exercitar els seus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta dirigint un correu electrònic a: administracion@dorindaaventin.com indicant el dret que desitgi exercitar i les seves dades identificatives.

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personal adequadament pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en la direcció: administracio@dorindaaventin.com. No obstant, l’informarem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

 

6. COOKIES

Dorinda Aventin & Albert Panabera únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per això d’acord amb el que s’indica en la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada a la Web i en els altres termes i condicions que s’indiquen en la Política de Cookies de Dorinda Aventín & Albert Panabera que tot usuari haurà de conèixer.  

 

7. MESURES DE SEGURETAT

Dorinda Aventín & Albert Panabera adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que son objecte de tractament en cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà con internet no és inexpugnable y poden existir actuacions doloses de tercers, si bé Dorinda Aventín & Albert Panabera posa tots els mitjans al seu abast per evitar les referenciades actuacions.

 

8. MENORS

Els menors d’edat no podran utilitzar els serveis disponibles a través de la Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec, incloent el emplenament dels formularis amb les dades personals dels referenciats menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.