Les negligències mèdiques són un recurs administratiu-judicial que ofereixen al pacient perjudicat el ple dret a la indemnització corresponent. Per aconseguir-la, el demandant haurà de contractar els serveis d’un bufet d’advocats especialitzats en aquest tipus de processos judicials com el nostre: aquesta penalització econòmica serà resultat de la responsabilitat civil o patrimonial del metge acusat. Si els perjudicis han estat de gran gravetat, el lesionat podria fins i tot fer servir la via penal.

De què es compon exactament una negligència mèdica?

La negligència mèdica és una mala praxi mèdica que produeix una o diverses desafortunades lesions al pacient. Però s’han de demostrar aquestes tres situacions, connectades entre si:

El més important, la lesió. Pot ser immediata o desenvolupar-se amb el pas el temps, i física o psíquica. Per exemple, una anàlisi erroni que disminueixi la possible curació de l’usuari podria ser també una negligència mèdica o, fins i tot, una petita marca a la pell després de la intervenció corresponent si es produeix a conseqüència de la mala praxi:

És tot allò que el sanitari faci fora del protocol o els criteris professionals oficials. Així doncs, la mala praxi pot ser conseqüència de no seguir l’actuació adequada al no seguir les pautes d’actuació consensuades.

Per acabar, hi ha el nexe causal. Ha de poder demostrar-se que la lesió soferta és a conseqüència de la mala praxi. Si no hi ha relació clara de causalitat, el malalt lesionat no tindrà cap dret a indemnització.

En Dorinda Aventín & Albert Panabera comptem amb el servei d’un prestigiós perit metge que ens ajuda a demostrar se’ns dubte la mala praxi i el nexe causal per poder iniciar així el corresponent procés judicial per negligència mèdica que, lògicament, farem que guanyis amb la major indemnització econòmica possible. Som advocats especialitzats en aquesta branca del dret amb un alt percentatge de demandes guanyades. Si vols contractar els nostres serveis jurídics, posa’t en contacte amb nosaltres ara mateix. Estem encantats de fer justícia perquè cap metge se surti amb la seva!