La Llei 6/2019, de 21 de març, que modifica el Decret Legislatiu 1/2011, de 22 de març, del Govern de l’Aragó, pel que s’aprova, amb el títol de Codi de Dret Foral d’Aragó, e Text Refós de les Lleis civils aragoneses, en el seu article 80.2, refereix que la custodia compartida a l’Aragó ja no s’aporta preferentment, sinó que el Jutge adoptarà la custodia compartida o individual dels fills i filles atenent al seu interès, tenint en compte el pla de relacions familiars que haurà de presentar cada un dels progenitors i atenent, a demès, als següents factors: a) L’edat dels fills; b) L’arrelament social i familiar dels fills; c) L’opinió dels fills, sempre que tinguin suficient judici, i en tot cas, si són majors de dotze anys, amb especial consideració als majors de catorze anys; d) L’aptitud i voluntat dels progenitors per assegurar l’estabilitat dels fills; e) Les possibilitats de conciliació de la vida familiar i laboral dels pares; f) La dedicació de cada progenitor/a al cuidat dels fills y filles durant el període de convivència i g) Qualsevol altra circumstància d’especial rellevància per al règim de convivència.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres.