Una de les qüestions que més afecta a l’atorgament de la custodia compartida és la distancia entre els habitatges dels progenitors.

 

El criteri del Tribunal Suprem és que, en interès del menor, han d’evitar-se importants desplaçaments, dictant en aquest sentit la STS 748/2016 de 21 de desembre, en la que “considera que no procedeix atorgar custodia compartida per afectar negativament a la menor d’edat la residencia dels progenitors en diferents poblacions amb una distancia de uns cinquanta kilòmetres, el que suposaria que en setmanes alternes la menor hauria de recórrer aquesta considerable distancia per desplaçar-se al col·legi”. 

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres.