Noelia
Alberich Avia

noelia@dorindaaventin.com

NOELIA ALBERICH AVIA

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida 2.177, des de 2015

• Llicenciada en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona.

• Máster en Administració y Direcció d’Empreses (MBA). Escola de Formació Empresarial de Madrid.

• Postgrau en Dret Local. Universitat Autònoma de Barcelona – Escola d’Administració Pública de Catalunya.

• Postgrau en Dret Urbanístic. Universitat Autònoma de Barcelona – Escola d’Administració Pública de Catalunya.

• Màster en Gestió i Dret Local. Universitat Autònoma de Barcelona – Escola d’Administració Pública de Catalunya.

• Màster en Gestió i Dret Immobiliari. Escola de Formació Empresarial de Madrid.

• Postgrau de Gènere i Igualtat. Universitat Autònoma de Barcelona.

PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS:

• “Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica”. Col·legi de l’Advocacia de Lleida – Escola de Pràctica Jurídica.

• “Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la carga financera i altres mesures d’ordre social”. Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

• “Llei 35/2015. Us y aplicació del barem per a accidents de tràfic”. Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

• “Lideratge i Direcció d’Equips”. Escola de Formació Empresarial de Madrid.

• “Gestió y Direcció de Recursos Humans”. Grupo System Formació de Valencia.

SOL·LICITI INFORMACIÓ