María
Gil Barberà

maria@dorindaaventin.com

MARÍA GIL BARBERÀ

Membre de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida Nº 1.467, des de 2005

• Llicenciada en Dret. Universitat de Lleida.

• Curs sobre Dret Administratiu I i II, Dret Internacional Privat y Dret Internacional Públic. Universita’ Degli Studi di Torino. (Turín, Italia).

• Màster en Formació i Orientació Laboral (FOL). Universitat de Lleida.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

• Advocada exercent (2005-actualitat).
• Lletrada d’Endesa Distribució Elèctrica SLU, del grup Fecsa-Endesa (2007-2011).
• Lletrada de la entitat bancaria Caixa Catalunya (2007-2011).
• Lletrada del Ajuntament de Castelldans (2012).
• Professora de la sessió sobre responsabilitat civil d’arquitectes per defectes en la construcció i Matèria Transversal de la Universitat de Lleida (2013-2014).
• Professora de l’assignatura de Sistema de Justícia Penal en el Màster de Ciències Jurídiques de la Universitat de Lleida (2015-2016).

SOL·LICITI INFORMACIÓ