Albert
Panabera Zueras

albert@dorindaaventin.com

ALBERT PANABERA ZUERAS

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida Nº 1.502, des de 2005

• Llicenciat en Dret (2005). Universitat de Lleida.

• Diploma d’Estudis Avançats en Dret (2010), amb suficiència investigadora en l’àmbit de coneixement d’Història del Dret i de les Institucions.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

• Advocat exercent (2005-actualitat).

• Administrador concursal designat pel Jutjat Mercantil de Lleida (2012-actualitat).

• Assessor jurídic extern en diferents Ajuntaments i entitats locals de la província de Lleida, Girona i Osca, en matèries pròpies del dret administratiu, especialment dret urbanístic, béns públics, contractació pública i ocupació pública.

• Participació en equips multidisciplinaris en la redacció d’instruments de planejament urbanístic i de gestió urbanística.

• Docent en acadèmies de preparació d’aspirants a oposicions a cossos de les Administracions Públiques (2006-actualitat), en matèries pròpies de dret administratiu i local.

• Professor associat de Dret Administratiu (2018-actualitat). Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida.

SOL·LICITI INFORMACIÓ